Privacy Policy

Wanneer je je aanmeldt op onze website KlikjeZakgeld, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens in te voeren. Omdat we ons willen houden aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt, verwerken wij je persoonsgegevens zorgvuldig en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor we je gegevens gebruiken.

KilkjeZakgeld: een handelsnaam van EmailMarketingGroep B.V., Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 66228123

Manier van verwerking van gegevens en doel

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in dit Privacy- en Cookie Statement genoemde doeleinden, voor zover relevant voor de diensten waarvan u gebruikmaakt:

 • voornaam, achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • een zelf te kiezen wachtwoord
 • geboortedatum
 • geslacht
 • provincie

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
 • IP-locking voor toegang tot database en servers;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via bijvoorbeeld Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • geheimhoudingsplicht van ingeschakelde derden;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van mobiele mediadragers

E-mail en nieuwsbrief

Na registratie krijgen onze leden aanbiedingen in hun mailbox om onder andere met behulp van KlikjeZakGeld.nl geld te verdienen. In elke van die mailings bieden we je de mogelijkheid om je middels een link ook weer uit te schrijven. Ook kunt u via het contactformulier aangeven dat u uitgeschreven wenst te worden voor onze mailings.

Let op: KlikjeZakGeld kan niet van te voren aangeven van welke Adverteerders de informatie of aanbiedingen afkomstig zijn

Indien je je hiervoor inschrijft, zal je ook een enkele keer per maand onze nieuwsbrief ontvangen. Die bevat nieuwe acties en nieuwe mogelijkheden om geld te verdienen via onze site. Ook de nieuwsbrief vermeldt uitdrukkelijk op welke manier je je eenvoudig kunt uitschrijven.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden verder door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren en zullen ze in geen geval aan derden verstrekken.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze elektronische diensten maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze Website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Het helpt je site je instellingen te onthouden en onder andere aanmeldgegevens en overzichten tijdelijk te bewaren. Het betreft dus zogenaamde technische of functionele cookies. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren via je browser instellingen.

Houd er wel rekening mee dat een weigering van de cookies de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website kan beperken. Met name functionele cookies zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen of transacties bij adverteerders door Gebruiker via de website KlikjeZakGeld tot stand is gekomen.

Op onze website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt, waarbij informatie op het apparaat wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), om:

 • de functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Raadpleeg om die reden de privacyverklaring gepubliceerd op andere websites.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Door in te loggen in het account kunnen deze worden gewijzigd. Vragen kunt u stellen via de mogelijkheden welke op het contactformulier worden vermeld of via de mail info[at]2dm-media.nl

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Ook heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken, of te verzoeken om beperking van de verwerking. Dit verzoek kunt u indienen via onze contactformulier op de site of via de mail info[at]2dm-media.nl

Bewaartermijnen

KlikjeZakGeld verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, worden verwerkt gedurende de duur van de overeenkomst voor Deelname aan het Spaarprogramma. Direct na afloop van de overeenkomst of eerder op jouw eigen verzoek, zal KlikjeZakGeld de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) of op grond van een bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren.

In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn bewaard zullen blijven.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u na het lezen van deze Privacy Policy vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail of via ons contactformulier contact met ons op.

Postadres: Postbus 216 | 9600 AE | Hoogezand